Συμπληρώστε το κενό: Το Saddlers Union Drawstring Tucting Bag είναι …

August 8, 2023 By jkret 0

Η συμπλήρωση της κατηγορίας του κενού διαθέτει μια εξαιρετικά δομημένη και συναρπαστική τσάντα δοχείου. Η τσάντα προέρχεται από την Ένωση Saddlers και είναι γεμάτη σε χρυσά grommets. Το δέρμα φαίνεται εξαιρετικά παχύ και είναι δομημένο σε σχήμα κυλίνδρου. Η ολοκλήρωση αυτής της τσάντας είναι η κορυφή της τσάντας εσωτερικού τζάμι. Αγοράστε μέσω SAKS για $ 1.485.

Συμπληρώστε το κενό στα σχόλια: Η τσάντα εμπορευματοκιβωτίων Saddlers Union είναι _____.